محفل ادبی گلستان|ادبیات و روانشناسی

ادبیات روانشناسی

نوشته های تازه

تنهایی دره یا قله ، فرامرز فرحمهر

من تنهاتر از آن بودم که تنهایی را حس کنم، تنهایی مانند شبحی همراهم بود، گاهی با شیطنت های کودکانه به شانه ام می زد و پشت درخت های انار پنهان می شد! و گاهی کفش هایم را هم پنهان می کرد تا از خانه بیرون نروم و کنارش

تنهایی ، فرامرز فرحمهر

بمانم ، من تنهاتر از آن بودم که تنهایی را درک کنم! به مرغ هایم غذا می دادم، با سگ هایم حرف می زدم و گربه هایم را به آغوش می کشیدم، با توپ پلاستیکی دولایه ام، به دیوار شوت می زدم و با چرخم، تمام سر پایینی های محل را، طی می کردم و می خوردم زمین، پوست پاهایم می رفت تنهایی بغلم

ادامه ...
گفتگو با آدمی درونی ، پونه مقیمی

اگر میتوانستم تو را از غمها دور نگه میداشتم و کاری میکردم که هیچگاه اشک از چشمانت سرازیر نشود مگر برای خنده های بدون وقفه، اگر میتوانستم تو را از سختی ها دور نگه میداشتم و دنیا را همیشه به کامت میگرداندم ، اگر میتوانستم کاری میکردم

اگر میتوانستم ، پونه مقیمی

که هیچگاه ناامید نشوی، اگر میتوانیتم خیلی کارها برایت میکردم، اما نمیتوانم. من نمیتوانم دنیا و قوانین دنیا را تغییر دهم، نمیتوانم کاری کنم که پیر نشوی، که طرد نشوی، که اشتباه نکنی که آسیب نبینی! من هیچگاه نمیتوانم، شبیه یک احمق با تو برخورد کنم و به تو بگویم همه چیز درست میشود من نمیتوانم

ادامه ...
جنگ یا پذیرش، خودتان انتخاب کنید

ما به دنیا نیامده ایم که با آدم ها در رابطه هایمان بجنگیم، ما به دنیا آمده ایم که آدم ها را با تمام نقض هایشان بپذیریم! دنیا محل جنگ نیست، محل پذیرش است! پذیرش تفاوت ها و نقص ها! و گاهی این پذیرش انقدر سخت میشود که بسیاری از آدم

جنگ یا پذیرش

ها ترجیح میدهند بجنگند، تا مجبور به تحمل پذیرش نشوند. به هر حال در بسیاری از ما خشمگین بودن راحت ترین راه حل است، چون در خشم خیلی لازم نیست چیزی را بپذیریم و در حمله کردن خیلی لازم نیست منطقی به نظر برسیم ، تکرار میکنم، چون در خشم خیلی لازم نیست چیزی را بپذیریم

ادامه ...
مفهومی قاعده عملی برای یک سالک اینست که
 تصمیماتش را با چنان دقتی بگیرد که
 هیچ کدام از نتایج احتمالی این تصمیم ها
 نتوانند غلفلگیرش کنند و یا از قدرتش بکاهند.

 در راه او خشم، اندوه، حزن و وحشت جایی ندارند
 زیرا به خوبی می داند
 خشم و اندوه واکنشی است در برابر ناتوانی


دسته: داستان+و+متن
برچسب ها: متن های عارفانه, عارفانه های زیبا,
  • ارسال شده توسط: مدیریت
  • ارسال شده در تاریخ: دوشنبه 14 اسفند 1391
جغد ﺟﻐﺪ ﻧﺰﺩ ﺧﺪﺍ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﺮﺩ:
 ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﺁﻭﺍﺯ ﻣﺮﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ.

 ﺧﺪﺍ ﺑﻪ ﺟﻐﺪ ﮔﻔﺖ:
 ﺁﻭﺍﺯﻫﺎﯼ ﺗﻮ ﺑﻮﯼ ﺩﻝ ﮐﻨﺪﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ
 ﻭ ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﻋﺎﺷﻖ ﺩﻝ ﺑﺴﺘﻦ ﺍﻧﺪ!
 ...ﺩﻝ ﺑﺴﺘﻦ ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﮐﻮﭼﮏ ﻭ ﺑﺰﺭﮒ
 ﺗﻮ ﻣﺮﻍ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻭ ﺍﻧﺪﯾﺸﻪ ﺍﯼ!
 ﻭ ﺁﻧﮑﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ ﻭ ﻣﯽ ﺍﻧﺪﯾﺸﺪ، ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺩﻝ ﻧﻤﯽ ﺑﻨﺪﺩ.
 ﺩﻝ ﻧﺒﺴﺘﻦ ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﻭ ﻗﺸﻨﮓ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺩﻧﯿﺎﺳﺖ!

 ﺍﻣﺎ ﺗﻮ ﺑﺨﻮﺍﻥ .… ﻭ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺨﻮﺍﻥ .…
 ﮐﻪ ﺁﻭﺍﺯ ﺗﻮ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻃﻌﻢ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﻠﺦدسته: داستان+و+متن
برچسب ها: متن های عارفانه, عارفانه های زیبا, جملات فلسفی و عرفانی,
  • ارسال شده توسط: مدیریت
  • ارسال شده در تاریخ: شنبه 5 اسفند 1391
  • ارسال شده توسط: یوگی آهیمسا
  • ارسال شده در تاریخ: سه شنبه 1 اسفند 1391
تائو اگر می خواهی رهبر بزرگی باشی
 باید یاد بگیری چگونه از تائو پیروی كنی.
 تلاش برای تسلط را متوقف كن.
 نقشه های از قبل طراحی شده را به دور بریز.
 جهان، خود خویش را اداره می كند.
 هرچه ممنوعیت ها بیشتر باشند
 پاكدامنی و تقوا در جامعه كمتر خواهد بود.
 هرچه ابزار نظامی بیشتری انبار كنید
 كمتر در امنیت خواهید بود.
 فرزانه می گوید:
 " قانون را رها می كنم و مردم با صداقت می شوند.
 اقتصاد را رها می كنم و مردم ثروتمند می شوند.
 تمامی نقشه ها برای رفاه مردم را رها می كنم
 و رفاه عمومی فراگیر می شود


دسته: داستان+و+متن
برچسب ها: متن های عارفانه, عارفانه های زیبا, عارفان بزرگ,
  • ارسال شده توسط: مدیریت
  • ارسال شده در تاریخ: شنبه 28 بهمن 1391
تعداد کل صفحات : 15 ...3456789...
مطالب پونه مقیمی
پونه مقیمی

ابر برچسب ها