تبلیغات
محفل ادبی گلستان|ادبیات و روانشناسی - دانش هارا و روش های درمانی آن به صورت کامل

محفل ادبی گلستان|ادبیات و روانشناسی

ادبیات روانشناسی

نوشته های تازه

تنهایی دره یا قله ، فرامرز فرحمهر

من تنهاتر از آن بودم که تنهایی را حس کنم، تنهایی مانند شبحی همراهم بود، گاهی با شیطنت های کودکانه به شانه ام می زد و پشت درخت های انار پنهان می شد! و گاهی کفش هایم را هم پنهان می کرد تا از خانه بیرون نروم و کنارش

تنهایی ، فرامرز فرحمهر

بمانم ، من تنهاتر از آن بودم که تنهایی را درک کنم! به مرغ هایم غذا می دادم، با سگ هایم حرف می زدم و گربه هایم را به آغوش می کشیدم، با توپ پلاستیکی دولایه ام، به دیوار شوت می زدم و با چرخم، تمام سر پایینی های محل را، طی می کردم و می خوردم زمین، پوست پاهایم می رفت تنهایی بغلم

ادامه ...
گفتگو با آدمی درونی ، پونه مقیمی

اگر میتوانستم تو را از غمها دور نگه میداشتم و کاری میکردم که هیچگاه اشک از چشمانت سرازیر نشود مگر برای خنده های بدون وقفه، اگر میتوانستم تو را از سختی ها دور نگه میداشتم و دنیا را همیشه به کامت میگرداندم ، اگر میتوانستم کاری میکردم

اگر میتوانستم ، پونه مقیمی

که هیچگاه ناامید نشوی، اگر میتوانیتم خیلی کارها برایت میکردم، اما نمیتوانم. من نمیتوانم دنیا و قوانین دنیا را تغییر دهم، نمیتوانم کاری کنم که پیر نشوی، که طرد نشوی، که اشتباه نکنی که آسیب نبینی! من هیچگاه نمیتوانم، شبیه یک احمق با تو برخورد کنم و به تو بگویم همه چیز درست میشود من نمیتوانم

ادامه ...
جنگ یا پذیرش، خودتان انتخاب کنید

ما به دنیا نیامده ایم که با آدم ها در رابطه هایمان بجنگیم، ما به دنیا آمده ایم که آدم ها را با تمام نقض هایشان بپذیریم! دنیا محل جنگ نیست، محل پذیرش است! پذیرش تفاوت ها و نقص ها! و گاهی این پذیرش انقدر سخت میشود که بسیاری از آدم

جنگ یا پذیرش

ها ترجیح میدهند بجنگند، تا مجبور به تحمل پذیرش نشوند. به هر حال در بسیاری از ما خشمگین بودن راحت ترین راه حل است، چون در خشم خیلی لازم نیست چیزی را بپذیریم و در حمله کردن خیلی لازم نیست منطقی به نظر برسیم ، تکرار میکنم، چون در خشم خیلی لازم نیست چیزی را بپذیریم

ادامه ...

دانش هارا

هارا : HARA و روش های درمانی
وقتی كاری برای انجام دادن ندارید، در سكوت بنشینید و به نقطه درون خود، پنج سانتیمتر پایین‌تر از ناف بروید و همانجا بمانید.
آگاه شدن از این نقطه به شما كمك زیادی میکند و هرچه بیشتر در این نقطه بمانید بهتر است زیرا ماندن در این نقطه باعث ایجاد تمركز زیادی در زندگی شما میشود.
فقط باید به این نقطه خیره شوید تا شروع به كار كند و بعد از مدتی احساس خواهید كرد كه تمام زندگی دور این نقطه میچرخد.
زندگی از هارا شروع می شود و در هارا خاتمه پیدا میكند ، هارا نقطه‌ای است كه در آن به تعادل زندگی می رسیم بنابراین وقتی آگاهی روی هارا متمركز میشود، تغییرات زیادی در زندگی شروع میشوند ؛ مثلا فكر كردن كمتر میشود چون انرژی در اینجا متمركز می شود.
تمركز روی هارا باعث ایجاد نظمی در زندگی شما می شود كه با زور و فشار نیست و هرچه آگاهی شما نسبت به هارا بیشتر می شود، كمتر از مرگ و زندگی می ترسید چون این دو از هارا شروع میشوند.
وقتی برای زندگی با هارا تنظیم شدید، زندگیتان امیدوارانه تر میشود زیرا امید از این نقطه ایجاد میشود و فكر كمتر، سكوت بیشتر، كنترل كمتر، نظم بیشتر در زندگی و در نهایت امیدواری بسیار و ارتباط قوی با زمین و ریشه دار شدن بیشتر از فواید هارا است.
هارا كلمه‌ای ژاپنی است و در زبان ژاپنی، هارا به نقطه‌ای در بدن اشاره میکند که حدود پنج سانتیمتر پایین تر از ناف قرار دارد.
در این نگرش هارا مركز ورود انرژی حیاتی یا همان كی به بدن است و برای هارا نام های متعددی گفته شده است: تان تین ، دان تین، چی چونگ ، دریای كی و در برخی موارد اشتباهاً چاكرای دوم.

در بسیاری از تعالیم روحانی شرقی تاکید و تمرکز روی هارا بسیار با اهمیت است.
تمركز روی هارا راهی برای برگشتن به اصل و حضور در بدن‌ فیزیکی است  ومعنی عبارت تان تین بخوبی این نکته را نشان میدهد: تان یعنی داروی نامیرایی و تین یعنی حوزه بنابراین در این تعریف هارا حوزه اكسیر زندگانی است ، هارا مركز وجود ما، نقطه سلامتی، انرژی حیاتی و نیروی ماست .
در بدن انسان، هارا مركز و ریشه است ، همانطوری که یك گیاه بدون داشتن ریشه قدرتمند و عمیق نمیتواند خود را در زمین، مستحكم نگهدارد، انسانها نیز بدون داشتن ارتباط عمیق با این نقطه به نوعی در زندگی خود گم هستند.
اگر دقت کنید هارا دقیقا نزدیك ناف است و ناف نقطه اصلی ورود انرژی و تغذیه در دوران رشد جنینی است و بعد از تولد جنین هارا جای ناف را میگیرد.
اگر دقت کنید بچه های کوچک شکم کاملا رها و آزاد دارند و نفس کشیدن آنها نیز كاملا شكمی است و این شکل طبیعی بدن است و نقطه مقابل آن، نگرش غربی ها به فرم بدن است.
در فرهنگ غرب، نشانه سلامت است این است كه شكم، داخل و سینه جلو باشد ، بعلاوه قدرت و نیرو در بازوها، دستان و ذهن جای دارد و این امر در دید شرقی برعكس است.
در نگرش دنیای شرق قدرت واقعی در هارا جای دارد و برای همین در مورد کار کردن و تقویت هارا تعالیم فراوانی وجود دارد.

در تمام ورزش های رزمی شرق آنچه مهم است توجه داشتن به هارا است و ضربه موثر برای از پای در آوردن حریف انرژی خود را از هارا دریافت میکند.
شاید واژه هاراکی را شنیده باشید ، سامورایی ها برای خودکشی هارا کی ری میکردند. واژه کی ری در زبان ژاپنی به معنی بریدن و قطع کردن است و در هاراکی ری ، سامورایی خنجر را در هارا وارد کرده و آنرا قطع میکرد.
با تمركز روی هارا ارتباط بین بدن (هارا) ، احساس (چاكرای قلب) و فكر (ذهن) برقرار می شود.
در میان صوفی ها برای بیان جدایی از هارا واژه دوری به کار میرود و جالب است که این لفظ در برخی کتا بهای غربی نیز آورده شده و در اینجا، دوری به معنی جدا شدن از اصل و خانه است.


هارا و محورها
ما حضور خود را در تماس با هارا کسب میکنیم و منظور از حضور، بودن در لحظه، اکنون و اینجا است.
در هارا هردو جنبه زنانه و مردانه یعنی یین و ینگ حضور دارند و در این حالت شخص هرچیزی را همانطوری كه هست میپذیرد و ذهن قضاوتگر تعطیل میشود.
در این موقع لازم نیست چیزها تغییركنند تا دوست داشتنی باشند ، كاركردن روی هارا سروری دو جنبه زنانه و مردانه را بطور توام به دنبال دارد.
هارا نقطه‌ای است بسیار حساس و آسیب پذیر و خیلی وقت ها به هنگام ترس یا درد، ناخودآگاه این ناحیه را لمس کرده یا ماساژ می دهیم.
به رفتار حیوانات دقت كنید ، حیوانات تنها وقتی با كسی احساس نزدیكی یا امنیت دارند، اجازه میدهند تا شخص به شكم آنها دست بزند.
هارا روی محوری قرار دارد که آن را محور یا خط هارا مینامند که خط هارا در ادامه به زمین وصل میشود و ما از این نقطه با زمین ارتباط برقرار می کنیم.
در بسیاری از بیماریهای مزمن، خط هارا دچار انحراف می شود.
در نگرش شرقی، مردمی كه در یك فرهنگ زندگی می كنند، دارای خطوط هاراکی ری مشابهی هستند و به همین ترتیب، ملت‌های مختلف دارای هاراکی ری مختلفی هستند بنابراین یك ملت یا یك گروه میتوانند رنج یا قصدی مشترك داشته باشند.

حضور در هارا، حضور در قصد
نتیجه هر كار و عمل، به قصد و نیت ما در موقع انجام آن برمیگردد و در مورد هر کاری، آنچه مهم است نیت واقعی ما است.
خیلی اوقات در پس یک حرف یا عمل خواسته ای پنهانی وجود دارد و در ظاهر یک چیز گفته میشود یا کاری صورت میگیرد ولی پشت آن قصد و نیت دیگری قرار دارد.
این امر بسیاری از روابط و رفتاهای اجتماعی را شامل میشود و شخص چیزی را بیان میکند یا دست به رفتاری میزند که فقط برای همسویی ظاهری با محیط اطراف یا فرار از انتقادهای دیگران صورت میگیرد.
اینكه چرا بسیاری از خواسته‌های ما نتیجه نمیدهند یا در روابط خود دچار مشكل هستیم، به همین قصدهای پنهانی برمیگردد و در این موارد، آنچه بیان میكنیم یا نشان میدهیم، بكلی با نیت ما متفاوت است و بعبارت دیگر بین قصد و عمل هماهنگی وجود ندارد.
در تعالیم شرقی وقتی شخص یاد میگیرد در هارا حضور داشته باشد به نوعی در قصد واقعی خود حاضر است.
در زندگی ما ناهماهنگی بین قصد و عمل نمود بیرونی پیدا میکند ، این نمود بیرونی میتواند به شكل جر و بحث های بی ثمر باشد ، وقتی دونفر باهم جر و بحث میکنند، بدانید كه هردو خارج از چیزی هستند كه در ظاهر نشان میدهند.
بسیاری از ما در حرف یک چیزی میگوییم، دیگران چیز دیگری میفهمند و بعد هم برای خود برداشت دیگری میکنند همه این موارد به دلیل ناهماهنگی بین قصد واقعی و درونی و رفتاری است که از خود بروز میدهیم .
اگر به تمام موارد اختلاف، ناسازگاری ها و مشاجرات خود توجه کنیم مشاهده میکنیم در همه این موارد یک قصد پنهانی وجود داشته که ریشه تمام این مشکلات در آن نهفته است.
در زبان ژاپنی Hara No Aru Hito به شخصی گفته میشود كه در مركز است و این شخص همیشه در تعادل، آرامش، بلندنظری و دارای قلبی گرم است و بدون قضاوت‌های كوركورانه میداند چه چیزی درست است.
او هرچیزی را همانطوری كه هست میپذیرد و برای هرچیزی كه سر راهش ظاهر شود آماده است و درختی است كه بدون تلاش میوه‌های رسیده و باروری میدهد.

نحوه کار کردن با هارا
توجه به نکات زیر باعث میشود تا انرژی بدرستی در هارا جریان داشته باشد

• نسبت به احساس خود هشیار باشید:به یاد دشته باشید كه افكار، قضاوت‌ها و خاطرات گذشته شما را از بودن در لحظه و حضور در جسم و بدنتان دور میكنند و آنچه كه همیشه در لحظه است، احساس است ، با آنچه احساس میكنید، بمانید.
دقت كردن به حسی که در نفس خود دارید، دقت كردن به حس وزن، نمونه‌هایی از این دسته‌اند ، نفس کشیدن خود را اصلاح کنید و آرام، عمیق و طبیعی نفس بکشید و در این زمان است كه حضور خود را در مركز حفظ میكنید و در این هنگام بدون جدا شدن از مرکز وجودتان با اطراف ارتباط برقرار می کنید.

• راحت و ریلكس باشید: وقتی گرفته هستید، بدانید انرژی در بدنتان به خوبی جریان ندارد ، برای این منظور به هر کاری که مشغول هستید، در راحت ترین حالت ممکن کار کنید ، کار کردن در حالی که در بدن خود درد و ناراحتی حس میکنید شما را از حضور داشتن در کار باز میدارد.

• از تمام بدن خود استفاده كنید: یكی از دلایلی كه باعث ایجاد گرفتگی در بدن میشود، زمانی است كه از کل بدنتان استفاده نمی کنید ؛ حركت كردن از هارا حركت از تمام بدن است ، بدن شما به هر شکلی که هست آن را بپذیرید و موقع کار کردن و راه رفتن به صورتی حرکت کنید که انگار مبداء حرکات بدنتان از ناحیه شکم است.

• نه زور بزنید و نه چیزی را پس بزنید: وقتی نشسته یا ایستاده‌اید وزن خود را بطور ریلکس روی تمام بدن پخش کنید و در موارد نیاز از همراهان خود كمك بخواهید ، علاوه براین به یاد داشته باشید که نیمه پایینی بدن باید نسبت به قسمت بالایی آزادتر باشد تا قدرت مانور و حرکت آن بیشتر شود.
کفش راحت بپوشید و بخصوص از پاهای خود بخوبی محافظت کنید زیرا پاها اندام ارتباط شما با زمین هستند.

• ارتباط خود را با زمین افزایش دهید: حركت كردن با اعتماد به نفس، نشانه ارتباط قوی با زمین است.
اگر حس كردید كه ارتباطتان با زمین كم شده، بایستید و چند نفس عمیق به درون هارا بكشید، وزن خود را حس كنید و به پاهایتان توجه کنید ، ورزش کردن یکی از بهترین راهها برای برقراری ارتباط با زمین است.

• انرژی را از هارا هدایت كنید: گاهی موقع انجام دادن کارها، دست خود را روی هارا بگذارید آن را ماساژ دهید.
سعی کنید تا انرژی و نیروی لازم برای هرکاری که انجام میدهید از هارا حرکت کند ، با حضور و توجه به روی این قسمت از بدن کار کنید.


مراقبه و مدیتیشن
  • ارسال شده توسط: مدیریت
  • ارسال شده در تاریخ: جمعه 10 خرداد 1392
دسته: شناخت+و+مراقبه

برچسب ها: مراقبه و مدیتیشن,
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
قوانین ازسال نظر
در زمینه‌ی انتشار نظرات ، رعایت چند مورد ضروری است:
1 - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
2 - مدیریت مجاز است نظرات تبلیغاتی را بدون ذکر دلیل حذف نماید .
3 - نظرات حاوی درخواست تبادل لینک و بنر و سوالات شخصی پاسخ داده نمی شود .
4 - نظرات حاوی مطالب کذب ، توهین یا بی‌ احترامی منتشر نمی شود .
5 - نظرات پس از تأیید مدیر کل منتشر می‌شود.
6 - مسئولیت آثار منتشر شده با مولفان می باشد اگر با پستی مخالف بودید با ما بحث نکنید.
امیر گفته :
موندم همه دلشان به حال بچّه های خیابانی، گل فروش ها، فال فروش ها و ... می سوزد امّا هیچ کس کاری برای آن ها نمی کند. دلسوزی خشک و خالی، اشک های این بچّه ها را پاک نخواهد کرد. وبلاگ پرمایه ای دارید.
پاسخ نگار : حقیقتُ گفتی امیر جان حرف زدن آسونه و تنها کاریه که ماها راحت انجام می دیم مرسی
مربوط به مطلب:شعر کودک گل فروش
میثم استوار گفته :
سلام . اول چند تا غلط های املایی رو بگم بعدش ..... کارتن . کزت . ممنون اگه تصحیح کنی . فکر کردن خوبه و گفتن زیبا تر ولی حرفی رو که بزنی و عمل نکنی . شعار میشه و این حرف زدن ها جالب نیست . از خودت شروع کن ببین تو چیکار کردی ؟ خودم رو میگم ی گوشه نشستم و کاری ندارم به هیچی ولی تو که حرف میزنی . مسیول هستی که انجام بدی ..... . بچه ها همه در یک تاریخ و زمان هستند و هیچ تفاوتی ندارند این ما هستیم که همه را تقسیم می کنیم .
پاسخ آناهیتا مقیمیان : سلام از غلط املایی هات ممنون بله هر کسی حرفی می زنه باید بهش عمل کنه . از اینکه گفتی بچه ها در یک تاریخ و زمان هستند منظورتُ نفهمیدم.خودتونو می گین یا کودکان مثلا دهه 70 یا 80 اگر فکرمی کنی کودکان مثل هم هستند که سخت در اشتباهی. شرایط جامعه روی تربیت کودکان اثر زیادی دارد . که یکیش همین کتاب و کارتن ها و فقر و مشکلات اجتماعی و غیره. حتی روی مذهبی بودن یا نبودنشان و روی تفکرواعتقاداتشان و حتی می تواند روی هوش استعداد هم تاثیر گذار باشد. مثلا در دورانهایی از تاریخ را که بررسی کنی بر اساس تغیرات جغرافیایی قد هوش استعداد ها گرایش اقشار اندیشمند به سبک و سیاقی خاص و هر چه که فکر کنی تاثیر گذار بوده است. در مورد این نوشته هم منظور به اشخاص خاصی نبوده و نخواستم بدی یا خوبی قشری را شخصی رابگم.فقط قیاس دو دهه زمانی از لحاظ کارتن ها بوده است.
مربوط به مطلب:مفاهیم کارتن های قدیمی
امیر نقی نژاد گفته :
کلاغه به خونه ش برسه یا بین راه سقط بشه و رسیدنی تو کارش نباشه، مهم نیست. مهم قصّه ای ست که برامون نوشتن. قصّه ای با اوّل و آخر نامعلوم. قصّه ای گنگ و به هم ریخته. تو رو خدا کلاغ ملاغا رو بی خیال شین، مارو از این قصّه ی بی سروته زندگی خلاص کنین
پاسخ نگار : جالب نوشتی امیر جان.بسیار عالی. دقیقا همینه قصه بی سر و تهی که اگه همه کلاغا هم به خونشون برسن پایانی نداره
مربوط به مطلب:قصه من هم به سر رسید
مطالب پونه مقیمی
پونه مقیمی

ابر برچسب ها

جملات فلسفی و عرفانی   روانشناسی رنگ ها   روانشناسی رابطه ها   عارفانه ترین جملات   شعر عاشقانه زیبا   متن های خودکاوی   شعر   عاشقانه های زیبا   شعر فوق العاده زیبا   داستان های کوتاه   جملات زیبا   علی نیاکوئی لنگرودی   متن پر معنی جدید   زندگی   متن خاص و ناب   روانشناسی   googoosh   طالع بینی   عارفانه های زیبا   عشق   هاوانا بیروت آبادان   عارفان بزرگ   متن ترانه های قدیمی   متن زیبا برای زندگی   شعرهای سپید   احمد شاملو   متن ترانه های فارسی   خودشناسی   اشعار سهراب سپهری   عاشقانه ترین شعرها   شعر زیبا   شعرهای معاصر   متن های عاشقانه   متن های عارفانه   بهترین شعرهای عاشقانه   تنهایی   متن های فوق العاده زیبای ادبی   اشعار شاهنامه   متن های پر محتوا   پونه مقیمی   متن ترانه های داریوش   غزل معاصر   اشعار عاشقانه   فرامرز فرحمهر   متن ترانه های خوانندگان   کتاب هوای تازه   دلنوشته های زیبا   غزلیات حافظ   اشعار فروغ فرخزاد   اشعار جدید